تائیدیه ها، گواهینامه ها و افتخارات (شرکت فن آوری اطلاعات عسل)
بخشی از تائیدیه ها و گواهینامه ها

بخشی از تائیدیه ها و گواهینامه ها

گواهینامه بین المللی HACCP  از Qec انگلستان / لندن

گواهینامه بین المللی HACCP از Qec انگلستان / لندن

شماره بین المللی: 8453 - 2013

گواهینامه بین المللی ایزو 9001 از Qec انگلستان / لندن

گواهینامه بین المللی ایزو 9001 از Qec انگلستان / لندن

شماره بین المللی: 6895 - 2013

گواهینامه بین المللی ایزو 22000 از Qec انگلستان / لندن

گواهینامه بین المللی ایزو 22000 از Qec انگلستان / لندن

شماره بین المللی: 8455 - 2013

گواهینامه بین المللی HALAL (حلال)

گواهینامه بین المللی HALAL (حلال) از TUV اینترنشنال / آلمان

شماره بین المللی: 098350006490003


گواهینامه بین المللی ایزو 10004 ویرایش 2012 (ISO.10004:2012)

گواهینامه بین المللی ایزو 10004 ویرایش 2012 (ISO.10004:2012)

شماره بین المللی: 098350006490001

گواهینامه بین المللی ایزو OHSAS 18001 - ISO.18001

گواهینامه بین المللی ایزو OHSAS 18001 - ISO.18001

شماره بین المللی: 098350006490002

جواز تاسیس از وزارت صنایع

جواز تاسیس از وزارت صنایع

جواز تاسیس از جهاد کشاورزی

جواز تاسیس از جهاد کشاورزی

روزنامه رسمی ثبت شرکت

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - ثبت شرکت

گواهینامه ثبت رسمی علامت تجاری

گواهینامه رسمی ثبت علامت

گواهینامه ثبت علامت جدید تجاری

سند تغییر علامت

پروانه بهره برداری کارخانه - جهاد کشاورزی

پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی

تقدیرنامه میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان

لوح تقدیر از سازمان میراث فرهنگی استاد اصفهان

گواهینامه دوره سازمان جهانی تجارت WTO

گواهینامه سازمان جهانی تجارت WTO

رتبه برتر طرحهای کارآفرینی و طرحهای کسب و کار

رتبه برتر طرحهای کارآفرینی و مهارت های کسب و کار از جهاد دانشگاهی (بدو تاسیس)

تائیدیه وب سنج ایران

تائیدیه وب سنج ایران

لوح تقدیر کاربران